3

Thịnh Hưng Holdings tổ chức “Đại tiệc khao quân” tri ân cộng đồng môi giới khu vực Tây Sài Gòn

Vào ngày 29/10/2020 vừa qua, tại Kingdom Beer Club, chương trình “Đại tiệc khao quân” tri ân cộng đồng môi giới khu vực Tây Sài Gòn đã được Thịnh Hưng Holdings tổ chức thành công tốt đẹp, với sự đồng hành của hệ thống các Sàn Giao Dịch Bất...

Read more...